Sanningen om jodtabletter mot strålning: Vad du behöver veta

Observera att allt innehåll som presenteras på denna webbplats endast är avsett för informativa och utbildande ändamål. Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information men informationen bör inte ersätta din läkares rekommendationer.

Senast Uppdaterat juni 8, 2023 av John

Det har talats mycket om jodtabletter och strålning på sistone, bland annat med anledning av kriget i Ukraina. En del människor är övertygade om att jodtabletter erbjuder skydd mot strålningsexponering, medan andra tycker att de är slöseri med tid. Så vad är sanningen? Här ska vi titta närmare på båda sidor av argumentet och hjälpa dig att avgöra om du ska ta jodtabletter i händelse av en strålningsolycka eller inte.

Vad är jod?

Jod är ett kemiskt grundämne som förekommer naturligt i miljön. Det finns i jord och stenar och kan också släppas ut i luften vid kärnkraftsolyckor eller atombombsexplosioner. Jod framställs också artificiellt för användning inom medicin och industri.

När jod inandas, intas eller absorberas genom huden kommer det in i blodomloppet och tas upp i kroppens vävnader. Jod är koncentrerat i sköldkörteln, där det hjälper till att producera hormoner som reglerar ämnesomsättningen. Jod finns också i andra delar av kroppen, bland annat i hjärnan, musklerna och bröstvävnaden.

All jod är inte radioaktiv jod och avger inte strålning. Endast den jod som uppstår vid kärnklyvningar (av radioaktiva ämnen som uran och plutonium) är radioaktiv. Radioaktiv jod används även inom vården.

Jodtabletter skyddar mot strålning (eller antas fungera)

Jod, även känt som kaliumjodid) är ett ämne som många tror kan skydda mot strålning. Jodtabletter skyddar genom att mätta sköldkörteln med icke-radioaktivt jod.

Sköldkörteln absorberar jod lätt, och genom att ta en jodtablett kan du bidra till att säkerställa att sköldkörteln absorberar den icke-radioaktiva formen av jod snarare än den radioaktiv jod som kan finnas vid en kärnkraftsolycka eller en kärnkrafts attack. Genom att mätta sköldkörteln med icke-radioaktivt jod kan du bidra till att minska risken för att utveckla sköldkörtelcancer. 

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten menar att det kan bli aktuellt för barn och vuxna upp till 40 år att jodtabletter i det fall att en olycka inträffat som involverar ett kärnkraftverk. Det skulle också kunna vara aktuellt vid andra tillfällen när människor kan utsättas för stora mängder av radioaktiv strålning, till exempel vid detonationen av en atombomb.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar att personer över 40 år inte löper någon risk för att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv jod, och därför inte har ett behov av att äta jodtabletter.

Jod ska tas av:

  • Barn och gravida (särskilt viktigt)
  • Vuxna personer under 40 år

När ska man äta jodtabletter?

Vidare menar strålsäkerhetsmyndigheten att det är viktigt att äta jodtabletter vid rätt tidpunkt. Därför uppmanas man att endast äta jodtabletter för strålning på Strålsäkerhetsmyndighetens/Länsstyrelsen uppmaning.

Information om detta kan komma hastigt och därför kan det vara rimligt att ha jodtabletter hemma i beredskap. Vi har testat fram de bästa jodtabletterna baserat på innehållsförteckning och rekommendationer.

Tänk på att.. Om du har jodtabletter hemma så behöver du kontrollera bäst före datum. Du rekommenderas inte ta jodtabletter som passerat utgångsdatum. Du kan köpa jodtabletter själv eller kontakta Länsstyrelsen för att få dem skickade till dig.

Dosering av jodtabletter

Dosering av jodtabletter

När det kommer till att skydda sig mot radioaktiv jod är det viktigt att dosera enligt anvisningarna. Vid en kärnkraftsolycka i Sverige kommer länsstyrelsen ta på sig uppdraget att meddela när man bör förse kroppen med jodtabletter för att skydda sköldkörteln mot strålningen. Länsstyrelsen kommer även meddela i vilken mängd du bör ta jod.

Jodtabletterna doseras oftast med tanke på vikt och ålder och anvisningar brukar finnas på paketen, men om rekommendationerna mellan paketet och Länsstyrelsen skiljer sig åt rekommenderar vi att du följer de instruktioner du får av Länsstyrelsen.

Här är en tabell som visar rekommenderat dagligt intag av jod enligt Livsmedelsverket:

ÅlderRekommenderat dagligt intag av jod
0-6 månader45 mikrogram
7-12 månader50 mikrogram
1-3 år70 mikrogram
4-6 år90 mikrogram
7-10 år120 mikrogram
11-17 år150 mikrogram
Vuxna (18 år +)150 mikrogram

För gravida och ammande kvinnor är det högre rekommenderat dagligt intag av jod, 175 respektive 200 mikrogram.

Det är dock viktigt att notera att rekommendationerna kan variera beroende på individuella faktorer, såsom sjukdomar och mediciner, och att det alltid är bäst att rådfråga en läkare eller dietist för att få en individuell bedömning av ditt behov av jod.

Jodtabletter skyddar sköldkörteln endast om strålning förekommer

Det är dock inte alla som tror att jodtabletter är effektiva. Världshälsoorganisationen säger att ”för de flesta människor i de flesta situationer erbjuder profylaktisk användning av jod inget ytterligare skydd mot intern kontaminering med radioaktivitet och kan orsaka potentiell skada” Med andra ord, om du inte faktiskt utsätts för strålning, gör det förmodligen ingen nytta att ta jodtabletter – och det kan till och med vara skadligt .

För- och nackdelar med jodtabletter

Det finns för- och nackdelar med att ta jodtabletter i händelse av en kärnkraftsolycka eller attack som leder till radioaktiva ämnen. På plussidan kan jodtabletter, som vi just har sett, bidra till att minska din risk att utveckla sköldkörtelcancer. Dessutom är de relativt billiga och lätta att förvara.

På nedsidan kan dock vissa personer uppleva biverkningar som illamående, kräkningar och diarré när de tar jodtabletter. Dessutom finns det vissa bevis som tyder på att det faktiskt kan öka risken för att utveckla vissa typer av cancer om man tar stora doser jod.

Så ska du ta jodtabletter?

I slutändan är beslutet om huruvida man ska ta jodtabletter i händelse av en kärnkraftsolycka eller en kärnkraftsattack nödvändigtvis ett personligt beslut. Vi anser dock att det är lämpligt att hålla sig uppdaterad om vad myndigheterna i Sverige rekommenderar för att förhindra att drabbas av strålningen och skydda sig enligt dessa myndigheters uppmaning.

Om du däremot är orolig för potentiella jodtabletter biverkningar eller eventuella risker som är förknippade med att ta jodtabletter kanske du vill avstå från dem till förmån för andra former av skydd, bland annat genom att hålla dig inomhus och hålla dig borta från områden där det finns känd kontaminering. Då har du naturligtvis möjlighet att göra så. Dock bör ett sådant beslut vara grundat på pålitlig information med mycket eftertanke.

Slutsats 

Sammanfattningsvis finns det inget tydligt svar på om du bör ta jodtabletter i händelse av en kärnkraftsolycka eller ett kärnvapenangrepp. Vi rekommenderar dock att du följer den information som du får av myndigheter i Sverige.

Noggrann planering finns från myndigheternas sida för vilka åtgärder som bör vidtas om man skulle utsättas för radioaktiv jod eller andra radioaktiva ämnen. Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar joniserande strålning och har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna hantera i samband med radioaktiva utsläpp. 

För- och nackdelar med jodtabletter måste naturligtvis vägas noggrant innan man fattar ett beslut. I slutändan är det upp till dig att avgöra vad som är bäst för dig och din familj. Vår uppfattning är dock att det kan vara rimligt att barn och gravida samt personer under 40 år tar den rekommenderade dosen som skydd.

Sverigefitness logo retina

Sverigefitness.se är en informationsguide inom allt som rör fitness och hälsa. Vi testar själva produkter och hjälper våra besökare att hitta bra och säkra träningsprodukter och tillskott.

Kontakt

Om oss

Kontakta oss

kontakt@sverigefitness.se

Tobica LTD
Tigne Street 33, Sliema, SLM-3174
Malta


Disclaimer: Allt innehåll på SverigeFitness är enbart för informationssyfte och skall inte ersätta medicinsk rådgivning eller konsultation. Vi medverkar i affiliate program som gör det möjligt för oss att driva reklamintäkter, dessa påverkar inte vårt omdöme.